Skip to main content

SÖZLÜ TARİH
Şenal Sarıhan

Dosya Tipi Video

Anlatıcı Sarıhan, Şenal

Sözlü Tarihçi Delikanlı, Eylem

Sözlü Tarih Koordinatörü Atlı, Berfin

Kayıt&Montaj Pınar, Fatih

Görüşme Yeri Ankara

Görüşme Tarihi 6/28/2021

Görüşme Süresi 02.20.38.00

Zaman Kapsamı 1950 - 2021

Tanım O Kadar Onurunuzu Kıran Bir Şey ki İşkence Aslında

Anahtar Kelimeler 12 Eylül Hukuku, 12 Mart, 1402'likler, 69 Boykotu, 91 Sanıklı Kızlar Davası, AKP, Avrupa Birliği Reformları İzleme Kurulu, Aydınlar Dilekçesi Davası, Açlık Grevi, Beyaz Toros, Cinsel Saldırı, Cinsel İstismar, Cop, Cumartesi Anneleri, DEV-SOL, DEV-YOL, Dayak, Devrimci Mücadele, Elektrik, Faili Meçhul, Halkevleri, Hesap Sormak, Kadın Hakları Komisyonu, Kurtuluş Hareketi, Kıvılcımlı Hareketi, MHP, PKK, Partizan, Sendikal Mücadele, Sokağa Çıkma Yasağı, THKO, TKP, Tek tip elbise, Terörle Mücadele Yasası, Toprak İşgalleri, TÖB-DER, TÖS, TİİKP, YÖN Gazetesi, ÇHD, Çuval, Ölüm, Öğretmen Cinayetleri, Üçüncü Yol, İnsan Hakları Danışma Kurulu, İnsan Hakları Derneği, İnsanlığa Karşı Suç, İşkence, İşsizlik ve Pahalılıkla Mücadele Derneği, Şeriata Karşı Yürüyüş

Mekan Kapsamı Akyazı, Sakarya, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi, Balıkesir, Diyarbakır 5 No'lu Askeri Cezaevi, Dışkapı Kazıkiçi Bostanları Gözaltı Merkezi, Eskişehir, Fatsa, Kastamonu Barosu, Konya İlköğretmen Okulu, Mamak Askeri Cezaevi, Polatlı, Ankara, Sağmalcılar Askeri Cezaevi, Sağmalcılar Lisesi, Tokat, Uzunlu, Kayseri, İnebolu, İstanbul Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü (1. Şube), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir Eğitim Enstitüsü

Önemli Figürler Altınok, Serhat; Avşar, Şerif; Aydın, Oya; Açan, İbrahim; Bayraktar, Kazım; Bekar, Meral; Bektaş, Mehdi; Bildirici, Faruk; Birdal, Akın; Candan, Faik; Cankoçak, Gülten Akın; Coşkun, Bülent; Coşkun, Ülkü; Devecioğlu, Veli; Değer, Emin; Erdost, Muzaffer; Erdost, İlhan; Erdoğan, Aydın; Ergün, Refik; Evren, Kenan; Faturna, Burhan; Gülbudak, Abdullah; Günsan, Üstün; Güzelsoy, Ahmet; Haksal, Mine; Helvacı, Nevzat; Hikmet, Nazım; Kaboğlu, İbrahim; Kaylan, Keskin; Kaynak, Hatice; Kaynak, Mahir; Kurtuluş, Akif; Kürümoğlu, İsmet; Küçük, Yalçın; Mut, Celal; Pekmezci, Fehmi; Perinçek, Doğu; Postacıoğlu, Reşat; Sarıhan, Aydın; Sarıhan, Zeki; Saylan, Türkan; Sayman, Yücel; Sönmez, Naci; Tanrıkulu, Sezgin; Tanör, Bülent; Terzi, Fikri; Tezan, İbrahim; Türkeş, Alpaslan; Tınç, (Özipek) Feraye; Yüksel, Necdet; Yıldırım, Ali; Yıldız, Akkız; Yıldız, Pamuk; Yılmaz, Levent Hale; Zileli, Gün; Çakmak, İsmail Sami; Çakır, Raif; Çayır, Tahsin; Çelenk, Halit; Çetinkaya, Hikmet; Çetinkaya, Nezih; Çiçekoğlu, Feride; Çiçekçi, Selma; Öncül, Ümit; Öndül, Hüsnü; Öz, Ali; Özbay, Can; Özdeş, Gülay; Özlü, Demir; Öztürk, Tayyip; Üstün, Süleyman

Dosya Tipi Video

Alıntı [Dijital Kayıt] Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi, Sözlü Tarih Koleksiyonu, Şenel Sarıhan [ss:dd:ss] [Erişim Tarihi] [URL]

İlişkili Sözlü Tarih Ögeleri

Mahmut Döğer
Bülent Forta
Olgun Delikanlı 2
Bese (Serap) Doğan Mutlu

İlişkili Dava Dosyası Ögeleri

Hasan Asker Özmen
Aysel Zehir
Ekrem Ekşi
Satılmış Şahindokuyucu

İlişkili Bellek Nesnesi Ögeleri

Fatin Kanat
Zülfikar Tak
Mikail Kırbayır
Alime Yalçın (Mitap)