Skip to main content

“Demokrasiyi Savunmak”
Eğitim Çalışmaları

Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi bünyesindeki eğitim çalışmalarını “Demokrasiyi Savunmak” ana teması altında farklı disiplinlerden atölyelerle hayata geçiriyoruz.

Demokrasi kültürünü var etmenin ve kalıcı kılmanın kararlı ve daimî bir mücadeleden geçtiğine inanıyoruz.

Evrensel insan haklarından hareketle ötekinin hakkını savunmanın demokrasi fikrinin inşasında elzem olduğunu düşünüyoruz.

Farklı toplum kesimleri arasında diyalog geliştirmede bu tür eğitim çalışmalarının yardımcı olabileceği inancını taşıyoruz. Mevcut siyaset daha elverişli bir iklime evrildiğinde toplum için köklü bir dönüşümün imkanlarını yaratmada ve yarını bugünden inşa etmede bu tür harici eğitim araçlarının işlevsel olacağını düşünüyoruz.

Bu bağlamda ayrımcılık, nefret, uzlaşma ve tarihsel adalet kavramları üzerine beraberce düşünmek ve toplumsal trajedilerin yol açtığı kolektif sessizliği beraber kırmak için bir tartışma zemini yaratmayı anlamlı buluyoruz.

Hafıza, bellek aktivizmi, insan hakları ve hukuk gibi ana temaları işleyen farklı disiplinlerdeki atölyeler yoluyla gençlerle kolektif üretimi mümkün kılacak imkanları birlikte arayıp bulmayı öngörüyoruz.

Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi bünyesindeki eğitim çalışmalarını “Demokrasiyi Savunmak” ana teması altında farklı disiplinlerden atölyelerle hayata geçiriyoruz.

Demokrasi kültürünü var etmenin ve kalıcı kılmanın kararlı ve daimî bir mücadeleden geçtiğine inanıyoruz.

Evrensel insan haklarından hareketle ötekinin hakkını savunmanın demokrasi fikrinin inşasında elzem olduğunu düşünüyoruz.

Farklı toplum kesimleri arasında diyalog geliştirmede bu tür eğitim çalışmalarının yardımcı olabileceği inancını taşıyoruz. Mevcut siyaset daha elverişli bir iklime evrildiğinde toplum için köklü bir dönüşümün imkanlarını yaratmada ve yarını bugünden inşa etmede bu tür harici eğitim araçlarının işlevsel olacağını düşünüyoruz.

Bu bağlamda ayrımcılık, nefret, uzlaşma ve tarihsel adalet kavramları üzerine beraberce düşünmek ve toplumsal trajedilerin yol açtığı kolektif sessizliği beraber kırmak için bir tartışma zemini yaratmayı anlamlı buluyoruz.

Hafıza, bellek aktivizmi, insan hakları ve hukuk gibi ana temaları işleyen farklı disiplinlerdeki atölyeler yoluyla gençlerle kolektif üretimi mümkün kılacak imkanları birlikte arayıp bulmayı öngörüyoruz.