Skip to main content

“GÖLGEDE DEMOKRASİ”
Gölge Tiyatrosu ve Drama Teknikleriyle
Demokrasi Atölyesi

“Gölgede Demokrasi” Gölge Tiyatrosu ve Drama Teknikleriyle Demokrasi Atölyesi, Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi Eğitim Programı’nın ilk atölyesidir. Bu atölye insan hakları odaklıdır ve ana hattını demokratik topluma dair temel kavramlar oluşturur.

Eğitimde drama ve gölge tiyatrosu tekniğinin hak temelli kavramlar çerçevesinde harmanlandığı bu atölye türünün dünyadaki tek örneği.

Drama yaklaşımı katılımcı odaklıdır, doğaçlamalara dayanır ve dramatik aksiyon ile oluşturulan dramatik bir evrende deneyimlenir. Bu süreçte katılımcı bir rol üstlenir, kendini bir başkasının yerine koyar ve hayali bir düşünceyi empati, özdeşleşme ve kişileştirme yoluyla eyleme dönüştürür.

Gölge tiyatrosu tekniği de katılımcıların giydikleri özel kostümler ve gölge perdesine yansıtılan özel dekorlar sayesinde katılımcılara bir başka uzamda bir başkasının perspektifinden düşünme ve üretme imkanı tanır. Böylece katılımcılar, hem “üzerlerine giydikleri” kostümler hem de üstlendikleri roller sayesinde oyunun güvenli alanı içinde ve bir başkasının kimliği altında alternatif diyalog geliştirme yollarını tecrübe eder.

“Gölgede Demokrasi” Gölge Tiyatrosu ve Drama Teknikleriyle Demokrasi Atölyesi aracılığıyla sanat ve eğitim araçlarıyla demokrasiye dair kavramları 18-25 yaş aralığındaki katılımcılarla kolektif bir şekilde tartışmaya açıyoruz.

Demokratik bir toplumun temel bileşenlerini öğrenme/hatırlama ve katılımcılarla birlikte demokrasiyi savunma kültürünü oluşturmada bu atölye çalışmalarını pratik ve ilham verici buluyoruz.

“Gölgede Demokrasi” Gölge Tiyatrosu ve Drama Teknikleriyle Demokrasi Atölyesi, Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi Eğitim Programı’nın ilk atölyesidir. Bu atölye insan hakları odaklıdır ve ana hattını demokratik topluma dair temel kavramlar oluşturur.

Eğitimde drama ve gölge tiyatrosu tekniğinin hak temelli kavramlar çerçevesinde harmanlandığı bu atölye türünün dünyadaki tek örneği.

Drama yaklaşımı katılımcı odaklıdır, doğaçlamalara dayanır ve dramatik aksiyon ile oluşturulan dramatik bir evrende deneyimlenir. Bu süreçte katılımcı bir rol üstlenir, kendini bir başkasının yerine koyar ve hayali bir düşünceyi empati, özdeşleşme ve kişileştirme yoluyla eyleme dönüştürür.

Gölge tiyatrosu tekniği de katılımcıların giydikleri özel kostümler ve gölge perdesine yansıtılan özel dekorlar sayesinde katılımcılara bir başka uzamda bir başkasının perspektifinden düşünme ve üretme imkanı tanır. Böylece katılımcılar, hem “üzerlerine giydikleri” kostümler hem de üstlendikleri roller sayesinde oyunun güvenli alanı içinde ve bir başkasının kimliği altında alternatif diyalog geliştirme yollarını tecrübe eder.

“Gölgede Demokrasi” Gölge Tiyatrosu ve Drama Teknikleriyle Demokrasi Atölyesi aracılığıyla sanat ve eğitim araçlarıyla demokrasiye dair kavramları 18-25 yaş aralığındaki katılımcılarla kolektif bir şekilde tartışmaya açıyoruz.

Demokratik bir toplumun temel bileşenlerini öğrenme/hatırlama ve katılımcılarla birlikte demokrasiyi savunma kültürünü oluşturmada bu atölye çalışmalarını pratik ve ilham verici buluyoruz.