Skip to main content

Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi Nasıl Ortaya Çıktı?

Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi’nin temeli tarihsel adalet kavramı ve bellek çalışmaları etrafında şekillenen akademik çalışmalardan ve araştırma programlarında geliştirilen konseptlerden doğdu. 2020 yılının yazında Research Institute on Turkey Kolektif Hafıza Çalışma Grubu’na getirilen bu ön çalışmalar Enstitü’nün bir araştırması olarak geliştirildi ve 2021 Ocak ayından itibaren bu çalışmaya özel oluşturulan bir ekip tarafından hayata geçirildi. Ekip, bellek çalışmaları, arşiv ve dökümantasyon, hukuk ve sözlü tarih alanlarında çalışmalar yapan uzmanlardan oluşuyor.