Skip to main content

SÖZLÜ TARİH
Bülent Forta

Dosya Tipi Video

Anlatıcı Forta, Bülent

Sözlü Tarihçi Delikanlı, Eylem

Sözlü Tarih Koordinatörü Atlı, Berfin

Kayıt&Montaj İşbilir, Çağrı

Görüşme Yeri İstanbul

Görüşme Tarihi 06/07/2022

Görüşme Süresi 01.27.08.00

Zaman Kapsamı 1956 - 2022

Tanım Hesaplaşmama, Suç Ortaklığının Yaygınlığıyla da İlgilidir

Anahtar Kelimeler 12 Mart, 6. Filo, 68 Kuşağı, 77 1 Mayısı, ADYÖD, AP, Bomba, Boykot, Bozkurt, CHP, Darbe, Demokrasi, Dev-Genç, Devrim, DİSK, Faşist, Göztepe Kültür Derneği, Halkın Mücahitleri, Hesaplaşma, Kanlı Pazar, MC, Mahalle, Maocu, Mücadele, ODTÜ ÖTK, ODTÜ-DER, Sıkıyönetim, THKO, THKP-C, TKP, TKÖ, TSİP, TİP, Yüzleşme, Çatışma, İYÖKD

Mekan Kapsamı Adapazarı, Ankara Emniyet Müdürlüğü/DAL/Derinlemesine Araştırma Laboratuvarı, Ankara Merkez Cezevi, Ankara Üniversitesi, Bağdat Caddesi, Belgrad, Beyazıt Meydanı, Beyrut, Bursa Cezaevi, Göztepe, Gümüşsuyu, Hacettepe Üniversitesi, Kayseri Cezaevi, Kazancı Yokuşu, ODTÜ, Taksim Meydanı, İstanbul, İstanbul Sahaflar Çarşısı

Önemli Figürler Alacakaptan, Uğur; Arf, Cahit; Arıkan, Fikri; Aslan, Yusuf; Atak, Ahmet; Aybay, Rona; Bakkalcı, Ayşe; Bakkalcı, Metin; Bektaş, Mehdi; Cemgil, Sinan; Cömert, Bedrettin; Demirel, Süleyman; Devecioğlu, Veli; Dinlerer, Behçet; Ecevit, Bülent; Ekmekçiyan, Levon; Erbek, Semih; Eren, Erdal; Güler, Rıdvan; Güney, Yılmaz; Habaş, George; Karafakıoğlu, Bedri; Kepenek, Yakup; Kürkçü, Ertuğrul; Küçükömer, İdris; Orkan, Ali Bülent; Perinçek, Doğu; Sandalcı, Emin Galip; Tahir, Kemal; Talat, Mehmet Ali; Tan, Hasan; Tavşancıl, Zeki; Tezan, İbrahim; Türün, Faik; Uluer, Bülent; Uzun, Mehmet; Yazıcıoğlu, Kemal; Çelikkan, Murat; Çiftçi, İbrahim; Öztürk, Bahadır; Şemsek, Muharrem

Dosya Tipi Video

Alıntı [Dijital Kayıt] Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi, Sözlü Tarih Koleksiyonu, Bülent Forta [ss:dd:ss] [Erişim Tarihi] [URL]

İlişkili Sözlü Tarih Ögeleri

Ümit Efe
Mahmut Döğer
Gündüz Vassaf
Mustafa Özer 1

İlişkili Dava Dosyası Ögeleri

İsmail Gökhan Edge
Cafer Dağdoğan
Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP)-Adana
Cengiz Aksakal

İlişkili Bellek Nesnesi Ögeleri

Ayşe Çelen Tekiner
Mikail Kırbayır
BÜLENT AYDIN
Ayhan Erdoğan