Skip to main content

SÖZLÜ TARİH
Aydın Çubukçu 2

Dosya Tipi Video

Anlatıcı Çubukçu, Aydın

Sözlü Tarihçi Delikanlı, Eylem

Sözlü Tarih Koordinatörü Bedeloğlu, Gözde

Kayıt&Montaj Yılmaz, Ali Cihan, İşbilir, Çağrı

Görüşme Yeri Londra, İngiltere

Görüşme Tarihi 13/07/2023

Görüşme Süresi  01:25:21

Zaman Kapsamı 1971 - 2023

Tanım 12 Eylül, Türkiye Tarihinin En Büyük Apolitizasyon Operasyonudur

Anahtar Kelimeler 12 Eylül, Acilciler, Apolitizasyon Operasyonu, Açlık Grevi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Dağ Kadrosu, Demir Kafes, Devlet Opera ve Balesi, Devrimci Birlik, Devrimci DemokrasiGüçleri, Devrimci Yol (DEV-YOL), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Din Dersi, Elektrik, Falaka, Filistin Askısı, Firara Teşebbüs, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Yayını, Gericilik Dünyası, Günaydın Gazetesi, Halkın Devrimci Öncüleri, Halkın Kurtuluşu, Kaba Dayak, Karıştır Barıştır Politikası, Kepçe Harekâtı, Kontrgerilla, Kültür ve Politika, Kültürel Hegemonya, Kültürel Saldırı Araçları, Kürt Düşmanlığı, Mantık ve Diyalektik, Müşahede Hücreleri, Partizan, Proleter Devrimcilerin Birliği, Radikal İslamcılar, Saç Tıraşı Dayatması, Sinematek, Sucuk İşkencesi, TRT, Tabip Odası, Terör Karşıtı Milliyetçilik, Tünel Kazmak, Türk Dil Kurumu, Türk Matematik Derneği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tarih Kurumu, Türk İslam Sentezi, Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP), Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO), Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi, Ziraat Bankası Soygunu, İhtimaliyet ve Askeriye, İkinci Viyana Muhasarasında Strateji ve Taktik, İleri Demokrasi İçin Birlik, İnfaz Düzenlemesi, İran İslam Devrimi, İstiklal Marşı, İşçi Hareketinin Tekleşmesi

Mekan Kapsamı Ankara, Ankara Atatürk Orman Çiftliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü/DAL/Derinlemesine Araştırma Laboratuvarı, Ankara Keçiören, Arjantin, Brezilya, Evrensel Kültür Dergisi, Gaziantep Askerlik Şubesi, Gaziantep Cumhuriyet Meydanı, Gaziantep Özel Tip Cezaevi, Hindiçini, Karadeniz Köşkü, Latin Amerika, Malatya E tipi Askeri Cezaevi, Mamak Askeri Cezaevi, Marmara Köşkü, Niğde Cezaevi, Ortadoğu, Sivas, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Vietnam, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, İzmir Bornova Hilal, İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi

Önemli Figürler Bahadır, Osman; Banker Kastelli; Bekaroğlu, Mehmet; Brecht, Bertolt; Can, Mehmet; Doğan, Celal; Ecevit, Bülent; Eczacıbaşı, Nejat; Elverdi, Ali; Erdoğan, Ahmet; Erdoğan, Recep Tayyip; Etiman, Oktay; Evren, Kenan; Gezmiş, Deniz; Gramsci, Antonio; Gülen, Fethullah; Güney, Yılmaz; Güngörmüş, Metin; Kaypakkaya, İbrahim; Kemal, Yaşar; Kutlar, Onat; Kürkçü, Ertuğrul; Kılıç; Kılıç, Aslan; Kılıçdaroğlu, Kemal; Lombroso, Cesare; Mussolini, Benito; Oruçoğlu, Muzaffer; Pamuk, Orhan; Perinçek, Doğu; Sassen, Saskia; Savaşır, İskender; Steinbeck, John; Thatcher, Margaret; Tonak, Hacı; Yalçıner, Mustafa; Yaşlı, Yaşar; Yurdakul, Doğan; Yılmaz, Ziya; Zedong, Mao; Çubukçu, Emre Can; Özal, Turgut; Öztürk, Ünsal; Özüdoğru, Kazım Sinan; Şen, Şener

Dosya Tipi Video

Alıntı [Dijital Kayıt] Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi, Sözlü Tarih Koleksiyonu, Aydın Çubukçu 2 [ss:dd:ss] [Erişim Tarihi] [URL]

İlişkili Sözlü Tarih Ögeleri

Demet Demir
Mehmet Erdal 2
Rıdvan Akar 2
Mustafa Yıldırımtürk 2

İlişkili Dava Dosyası Ögeleri

Hayrettin Eren
Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP)-Adana
Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP)-Diyarbakır
Amasya Davası

İlişkili Bellek Nesnesi Ögeleri

Hamit Kapan
Çayan Demirel-Sürela Film
Nuran Maraşlı – Recep Maraşlı
BERİN UYAR