Skip to main content

SÖZLÜ TARİH
Bülent Aydın 2

Dosya Tipi Video

Anlatıcı Aydın, Bülent

Sözlü Tarihçi Delikanlı, Eylem

Sözlü Tarih Koordinatörü Atlı, Berfin

Kayıt&Montaj Pınar, Fatih

Görüşme Yeri İstanbul

Görüşme Tarihi 11.06.2021

Görüşme Süresi 00.51.59.00

Zaman Kapsamı 1975 - 2021

Tanım Biz Başka Dünyayı Görmüştük, Ona Devrim Diyorduk

Anahtar Kelimeler 1 Mayıs, Afişe çıkmak, DİSK, HDP, Kara Propaganda, Kazancı Yokuşu, Kitle Hareketi, Kızıldere, Militan Mücadele, Sendika, Ses Bombası, Sınıf Mücadelesi, Taranmak, Zamanaşımı, ÖDP, İç savaş, İşkence, İşçi Mahallesi

Mekan Kapsamı Beyazıt Denizli Yurdu, Beyazıt Meydanı, Kazancı Yokuşu, Kumpkapı Kadırga Yurdu, Laleli, İstanbul, Maliye Muhasebe Yüksekokulu, Sultanahmet Balıkesir Yurdu, Taksim Meydanı, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Kartal

Önemli Figürler Coşkun, Sıtkı; Dinlerer, Behçet; Göze, Ergun; Kabaklı, Ahmet; Mete; Semerci, Levent; Semerci, Timur; Tamer, Rauf; Uluer, Bülent; Özdil, Yılmaz

Dosya Tipi Video

Alıntı [Dijital Kayıt] Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi, Sözlü Tarih Koleksiyonu, Bülent Aydın 2 [ss:dd:ss] [Erişim Tarihi] [URL]

İlişkili Sözlü Tarih Ögeleri

Berin Uyar 2
Hüseyin Yavuz 2
Öncü Doğu Gürsoy
Deniz Erdem

İlişkili Dava Dosyası Ögeleri

İbrahim Eski
Hakkı Tarık Nur ve Engin Yetimoğlu
Türkiye Komünist Partisi (TKP)-Diyarbakır/Gerekçeli Karar
Hüseyin Morsümbül

İlişkili Bellek Nesnesi Ögeleri

Feza Kürkçüoğlu
Sezai Sarıoğlu
MUSTAFA YILDIRIMTÜRK
Vahide Açan