Skip to main content

SÖZLÜ TARİH
Gündüz Vassaf

Dosya Tipi Video

Anlatıcı Vassaf, Gündüz

Sözlü Tarihçi Delikanlı, Eylem

Sözlü Tarih Koordinatörü Atlı, Berfin

Kayıt&Montaj İşbilir, Çağrı

Görüşme Yeri İstanbul

Görüşme Tarihi 19/09/2022

Görüşme Süresi 01.28.09.00

Zaman Kapsamı 1946 - 2022

Tanım Daha Adil, Daha Özgürlükçü Bir Toplum Rüyası Vardı Geniş Kesimlerde; O Rüya Bitti 12 Eylül’le

Anahtar Kelimeler 12 Mart, 1402'likler, 27 Mayıs, 68 Hareketi, 68 Kuşağı, 77 1 Mayıs, AP, Akademi, Aydınlar Dilekçesi, Barış Gönüllüleri, Birleşmiş Milletler, DP, DİSK, ECOSOC, Faşizm, HP, IBFAN, Katliam, Ordu, STK, Helalleşme, TÜMÖD (Tüm Öğretim Üyeleri Derneği), TÜSİAD, UNESCO, Uluslararası Af Örgütü, WUS (World University Service), YÖK, Yüzleşme, Özerk Üniversite, İnsan Hakları Derneği, İşkence Raporu

Mekan Kapsamı Almanya, Amerika, Ankara Üniversitesi, Boston, Cenevre, Edirne Kapalı Cezaevi, Hacettepe Üniversitesi, Hollanda, Londra, New York, ODTÜ, Paris, Romanya, Selimiye Askeri Kışlası, Washington, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi

Önemli Figürler Apaydın, Orhan; Arf, Cahit; Atatürk, Mustafa Kemal; Avşar, Esin; Aybar, Mehmet Ali; Birdal, Akın; Boratav, Korkut; Canbeyli, Reşit; Doğramacı, İhsan; Ecevit, Bülent; Erdoğan, Recep Tayyip; Evren, Kenan; Eyüpoğlu, Bedri Rahmi; Gerger, Haluk; Gülen, Fetullah; Hikmet, Mehmet; Hikmet, Nazım; Karacan, Nuri; Kutlar, Onat; Kırbaş, Dursun; Madra, Ömer; Mardin, Şerif; Menderes, Adnan; Nesin, Aziz; Parla, Taha; Perin, Cevdet; Saraç, Tahsin; Saylan, Türkan; Sayman, Gülcan; Sayman, Yücel; Sertel, Zekeriya; Soysal, Mümtaz; Tan, Hasan; Tan, Levent; Yosmayan, Hilda; Çakmur, Yüksel; Çetin, İlhan Selçuk; Özal, Turgut; Özen, Haldun; Özmenek, Varlık; İnönü, Erdal

Dosya Tipi Video

Alıntı [Dijital Kayıt] Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi, Sözlü Tarih Koleksiyonu, Gündüz Vassaf [ss:dd:ss] [Erişim Tarihi] [URL]

İlişkili Sözlü Tarih Ögeleri

Gülten Kaya 2
Hüseyin Yavuz 2
Rıdvan Akar 2
Mustafa Yıldırımtürk 2

İlişkili Dava Dosyası Ögeleri

Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP)-Adana
Ekrem Ekşi
Ercan Koca
Devrimci Yol-Ankara

İlişkili Bellek Nesnesi Ögeleri

Arif Sevinç
İlkay Alptekin Demir
Mikail Kırbayır
Ayşe Çelen Tekiner