Skip to main content

SÖZLÜ TARİH
Berin Uyar 1

Dosya Tipi Video

Anlatıcı Uyar, Berin

Sözlü Tarihçi Delikanlı, Eylem

Sözlü Tarih Koordinatörü Atlı, Berfin

Kayıt&Montaj Baş, Hilal, İşbilir, Çağrı

Görüşme Yeri İstanbul

Görüşme Tarihi 10/08/2021

Görüşme Süresi 00.45.15.00

Zaman Kapsamı 1950 - 2021

Tanım Çok Genç Kaybedilirdi. Ölürdü. Öldürülürdü.

Anahtar Kelimeler 12 Mart, 16 Mart, 68 Hareketi, Anarşist, Antiemperyalizm, Asker, Askeri Darbe, Bomba, Boykot, Bozkurt, Demokrat, Dev-Genç, DİSK, Faşist, Feminizm, Fraksiyon, Fruko, Grev, Göz Bağı, Kadınların Sesi Dergisi, Karavana, Kimya-İş, Kurtuluş Hareketi, Maden-İş, MİT, Panzer, Politika Gazetesi, Sendika, Silahlı Çatışma, Sorgu, Sosyalizm, Sıkıyönetim, THKO, TKP, Toplu Katliam, TİP, Uzun Yürüyüş, Yoldaşlık, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu, İKD, İşçi Sınıfı

Mekan Kapsamı Ankara, Cağaloğlu, İstanbul, Kazancı Yokuşu, Taksim Meydanı, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi

Önemli Figürler Boran, Behice; Engin, Aydın; Erdoğdu, Seyhan; Kara, Yunus; Soysal, Sevgi; Türkeş, Alparslan; Türkler, Kemal; Uyar, Ertan; Şenesen, Aydın

Dosya Tipi Video

Alıntı [Dijital Kayıt] Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi, Sözlü Tarih Koleksiyonu, Berin Uyar 1 [ss:dd:ss] [Erişim Tarihi] [URL]

İlişkili Sözlü Tarih Ögeleri

İbrahim Aydın
Fatin Kanat
Berin Uyar 2
Mehmet Erdal 2

İlişkili Dava Dosyası Ögeleri

Ensar Karahan
Hüseyin Morsümbül
Türkiye Komünist Partisi (TKP)-Diyarbakır/ Gerekçeli Karar
Rızgari; Ala Rızgari 2-Diyarbakır

İlişkili Bellek Nesnesi Ögeleri

Ayşe Çelen Tekiner
Olgun Delikanlı
İkbal Eren – Hayrettin Eren
Ayhan Erdoğan