Skip to main content

SÖZLÜ TARİH
Ayhan Erdoğan 1

Dosya Tipi Video

Anlatıcı Erdoğan, Ayhan

Sözlü Tarihçi Delikanlı, Eylem

Sözlü Tarih Koordinatörü Atlı, Berfin

Kayıt&Montaj Pınar, Fatih

Görüşme Yeri İstanbul

Görüşme Tarihi 18/06/2021

Görüşme Süresi 01.37.48.00

Zaman Kapsamı 1952 - 2021

Tanım Pol-Der'in Savunduğu Şeyler Polisin Bugün Yapması Gereken Şeylerdir

Anahtar Kelimeler 1 Mayıs, 6-7 Eylül Olayları, Akbaba Dergisi, Alevi Katliamı, Amerikan Emperyalizmi, Antifaşist Mücadele, Bahçelievler Katliamı, CHP, Cevat Yurdakul Cinayeti, Cumhuriyet Gazetesi, DEV-YOL, Derin Devlet, Devletin Polisi, Ermeni, Filistin Meselesi, Fruko, Gelişim Yayınları, Halkın Polisi, Kahramanmaraş Katliamı, Kahramanmaraş Olayları, Kanlı Pazar, Kontrgerilla, MHP, Musevi, NATO, Gladyo, POL-DER, Paramiliter Örgüt, Polis Teşkilatı, Rum, Suriçi, Yüzleşme, Çarpı İşareti, Çorum Katliamı, Öğrenci Hareketi, Ülkücü, İç savaş, İşçi Hareketi

Mekan Kapsamı Adana, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Balat, İstanbul, Beyoğlu Kallavi Sokak, Demetevler, Ankara, Fatih Kız Lisesi, Fatih Çarşamba Lisesi, Gazi Üniversitesi, Haliç Caddesi, Kesriye, Selanik, Koyunbaba Türbesi, Mamak Askeri Cezaevi, Pastırmacılar Yokuşu, Sivas, Sivas Alibaba Mahallesi, Ulucanlar Askeri Cezaevi, Vefa Lisesi, Zonguldak, İskitler, Ankara, İstiklal Caddesi

Önemli Figürler Aslan, Fahrettin; Atabek, Gürbüz; Ağar, Mehmet; Balcı, Şükrü; Castro, Fidel; Cemal, Hasan; Ceylan, Zeynel Abidin; Cezzar Engin; Demirel, Süleyman; Demirel, Yahya; Doktor (kod adı); Ecevit, Bülent; Eyüpoğlu, Orhan; Gezmiş, Deniz; Guevera, Che; Göktürk, Enver; Güneş, Hasan Fehmi; Haskırış, Mustafa; Hikmet, Nazım; Kenger, Ökkeş; Kurthan, Fişek; Kınay, Adnan; Kırcı, Haluk; Mumcu, Uğur; Soyer, Nurettin; Sururi, Gülriz; Taşdelen, Doğan; Türkeş, Alpaslan; Ulusoy, Kazım; Yazıcıoğlu, Kemal; Yirmibeşoğlu, Sabri; Yurdakul, Cevat; Çayan, Mahir; Öz, Doğan; Özal, Turgut; Özaydınlı, İrfan; Özbayrak, Muzaffer; Üstündağ, Mustafa; Şendiller, Ökkeş; Şoray, Türkan

Dosya Tipi Video

Alıntı [Dijital Kayıt] Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi, Sözlü Tarih Koleksiyonu, Ayhan Erdoğan 1 [ss:dd:ss] [Erişim Tarihi] [URL]

İlişkili Sözlü Tarih Ögeleri

Öncü Doğu Gürsoy
Şenal Sarıhan
Mehmet Erdal 1
Olgun Delikanlı 1

İlişkili Dava Dosyası Ögeleri

Hayrettin Eren
Türkiye Komünist Partisi (TKP)-Diyarbakır/Gerekçeli Karar
Hakkı Tarık Nur ve Engin Yetimoğlu
Cengiz Aksakal

İlişkili Bellek Nesnesi Ögeleri

Vahide Açan
Zülfikar Tak
Arif Sevinç
Mehmet Erdal