Skip to main content

SÖZLÜ TARİH
Mustafa Yalçıner 2

Dosya Tipi Video

Anlatıcı Yalçıner, Mustafa

Sözlü Tarihçi Delikanlı, Eylem

Sözlü Tarih Koordinatörü Bedeloğlu, Gözde

Kayıt&Montaj Yılmaz, Ali Cihan, İşbilir, Çağrı

Görüşme Yeri Londra, İngiltere

Görüşme Tarihi 13/07/2023

Görüşme Süresi 52:13

Zaman Kapsamı 1979-2023

Tanım Bu Hesabı Sormanın En Temel Yolu İktidarın Alt Üst Oluşudur

Anahtar Kelimeler 141. Madde, 146. Madde, 168. Madde, 68 Hareketi, Araba Tekerlekleri İçinde Yuvarlama, Askı, Açlık, Açlık Grevleri, Bahar Eylemleri, Bağımsız Koğuşlar, Bolşevikler, Burjuva Devrimcisi, Cezaevi Direnişleri, Cezaevi Elbisesi, Cezaevi Ziyaretçilerine Baskı, Cezaevinde Askeri Eğitim, Cinsel İşkence, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Devrimci Askerler, Devrimci Yol, Dünya İşçi Sınıfı, Ehlîlleştirme Mekânı, Elektrik, Ezilen Uluslar, Falaka, Faşist Askerler, Fraksiyonel Örgütlenmeler, Fransız Komünist Partisi, Gözbağı, Hak Eşitliği, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Kitlesel İstifalar, Komünizm Propagandası, Kürt Hareketi, Kürt Sorunu, MHP, Metal Fırtına, Milliyetçi Oylar, Parlamentarist, Revizyonizm, Robotlaştırma, Simsiyah Et Rengi, Sivil Milis Örgütlenmeler, Sovyetler Birliği’nin Çöküşü, TARİŞ Grevi, TDKP Davası, TDKP(Türkiye Devrimci Komünist Partisi), THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi), TKP, TKP-ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist), Tecrit, Türk Metal, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yeraltı Kongresi, Yoksullaşma, Zafer Partisi, Zonguldak Yürüyüşü, Çankaya’nın Şişmanı, Ölüm Orucu, İstiklal Marşı, İşkence Eğitimi, İşkencede Ölümler, İşçi Sınıfı Partisi

Mekan Kapsamı Amerika, Ankara, Haydarpaşa Askeri Hastanesi, Mamak Askeri Cezaevi, Metris Askeri Cezaevi, Niğde Cezaevi, Rusya, Sağmalcılar 2 No'lu Özel Tip Askeri Cezaevi, Selimiye Askeri Kışlası, İngiltere, İstanbul, İstanbul Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü (1. Şube), İstanbul Sirkeci Emniyet Müdürlüğü (2. Şube/Sanasaryan Han), İzmir

Önemli Figürler Ayhan, Cengiz; Erbakan, Necmettin; Evren, Kenan; Kaypakkaya, İbrahim; Khrushchev, Nikita Sergeyevich; Kılıçdaroğlu, Kemal; Lenin; Türün, Faik; Türüng, Tevfik; Yanardağ, Merdan; Yılmaz, Veli; de Gaulle, Charles; Çayan, Mahir; Özal, Turgut

Dosya Tipi Video

Alıntı [Dijital Kayıt] Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi, Sözlü Tarih Koleksiyonu, Mustafa Yalçıner 2 [ss:dd:ss] [Erişim Tarihi] [URL]

İlişkili Sözlü Tarih Ögeleri

Gündüz Vassaf
Bülent Aydın 3
Mikail Kırbayır
Hüseyin Yavuz 1

İlişkili Dava Dosyası Ögeleri

İsmail Cüneyt
Türkiye Komünist Partisi Marksist Leninist/Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TKP-ML/TİKKO)-Diyarbakır
Türkiye Komünist Partisi (TKP)-Diyarbakır/Gerekçeli Karar
Ekrem Ekşi

İlişkili Bellek Nesnesi Ögeleri

Mikail Kırbayır
Ülkü Özen
Fatin Kanat
Nuran Maraşlı – Recep Maraşlı