Skip to main content

SÖZLÜ TARİH
Gülten Kaya 1

Dosya Tipi Video

Anlatıcı Kaya, Gülten

Sözlü Tarihçi Delikanlı, Eylem

Sözlü Tarih Koordinatörü Bedeloğlu, Gözde

Kayıt&Montaj İşbilir, Çağrı

Görüşme Yeri İstanbul

Görüşme Tarihi 22/05/2023

Görüşme Süresi 1:06:18

Zaman Kapsamı 1960 - 1985

Tanım Bizim Sesimizi Kimse Duymuyor Mu?

Anahtar Kelimeler 1 Mayıs 1977, 12 Eylül, 12 Mart Dava Dosyaları, Alevi Göçü, Alevi Sünni Çatışması, Anavatan Partisi, Barış Derneği Davası, Barış İmzacıları, Blok Sibirya, Blok temsilcisi, Canavarlaşma, Cezaevi Komünü, Cezaevi Konseyi, Direnme Savaşı, Doğru Yol Partisi, Duvar Yazıları, Ermeni Aileler, F Tipi, Faili Meçhuller, Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Görüş Yasağı, Göz Bağı, Gözaltı Koğuşu, Hamile Tutuklular, Ice Tea, Kaba Dayak, Kadın Koğuşları, Kent Hapsi, Kimliksizleştirme, Korsan Mitingler, Koğuş Komitesi, Koğuşlar Arası Haberleşme, Kültürel Farklılık, Kürt Ulusal Meselesi, LGBTİ Bireyler, Mors Alfabesi, Okul Polisi, Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi / Kesintisiz Devrim 1-2-3, Psikolojik Yıkım Yöntemleri, Sendikal Mücadele, Ses (film), Sosyalleşme Öznesi Çay, Sürgün Cezası, Sütle Yazılan Notlar, TCK 141/142, TCK 168/169, THKP-C, Tek tip elbise, Tuvalet İşkencesi, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi Çayan Sempatizanları, Yaralılara İşkence, Çete Yöneticiliği, Örgütlü Direnç, İşkence Odası, İşkenceci Psikolojisi, İşçi Avleri

Mekan Kapsamı Adana Çukurova, Amerika Sing Sing Cezaevi, Ankara, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Bitlis, Dersim, Elazığ, Erzincan Kemaliye, Harput, Haydarpaşa Lisesi, Kars, Keban, Elazığ, Malatya, Malatya Cezaevi, Metris Askeri Cezaevi, Munzur Dağı, Ovacık, Selimiye Askeri Kışlası, Taksim Meydanı, Çankırı, Ülker Sokak, İran, İstanbul, İstanbul Beyazıt, İstanbul Gayretepe Emniyet Müdürlüğü (1. Şube), İstanbul Halkalı, İstanbul İkitelli

Önemli Figürler Aktolga, Münir Ramazan; Bağcan, Selda; Brecht, Bertolt; Gezmiş, Deniz; Güney, Yılmaz; Humeyni, Ayetullah; Küpeli, Yusuf; Kıvılcımlı, Hikmet; Steinbeck, John; Tarımcıoğlu, Faik; Thuan, Nguyen; Tuğcu, Kemalettin; Çayan, Mahir; İsvan, Ahmet; İsvan, Reha

Dosya Tipi Video

Alıntı [Dijital Kayıt] Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi, Sözlü Tarih Koleksiyonu, Gülten Kaya 1 [ss:dd:ss] [Erişim Tarihi] [URL]

İlişkili Sözlü Tarih Ögeleri

Bülent Aydın 4
Cevriye Aydın
Ayşe Tekiner Çelen
Aydın Çavlan Erdoğan

İlişkili Dava Dosyası Ögeleri

Rızgari; Ala Rızgari 2-Diyarbakır
Ekrem Ekşi
Hüseyin Morsümbül
Amasya Davası

İlişkili Bellek Nesnesi Ögeleri

Ercan Koca – Rezan Tik (Koca)
Ayhan Erdoğan
İlkay Alptekin Demir
BÜLENT AYDIN