Skip to main content

SÖZLÜ TARİH
Erdal Aykaç

Dosya Tipi Ses

Anlatıcı Aykaç, Erdal

Sözlü Tarihçi Delikanlı, Eylem

Sözlü Tarih Koordinatörü yok

Kayıt&Montaj Yok

Görüşme Yeri Berlin, Almanya

Görüşme Tarihi 15/02/2014

Görüşme Süresi 02.11.49.00

Zaman Kapsamı 1958 - 2014

Tanım Belki Dışarı Çıktığımda Bir Zeki Müren Sesi Çalacak

Anahtar Kelimeler 12 Eylül Davası, Allmende, Askı, Cezaevi, Dev-Genç, Devrimci Yol Antep Operasyonu, Devrimci İşçi, DİSK, Elektrik, Falaka, Firar, Gezi, Maraş Katliamı, MİT, TÖB-DER, Tünel Çalışması, Türkçe, TİKB, Yüzleşme, İltica, İşkence

Mekan Kapsamı Adana, Adana İncirlik Hava Üssü, Bremen, Ceyhan, Gaziantep, Kırşehir, Mersin Tarsus, Suriye, Toros Dağları, Tuzla Köprüsü, Yunanistan, İstanbul

Önemli Figürler Aydın, Veysel; Boğan, Cuma; Hızlı, Mahmut; Kaya, Behzat; Keleş, Sait; Küreci, Metin; Küreci, Sevgi; Kütük, Adem; Sevimli, İbrahim; Soylu, Nedim; Yalın, Ayhan; Özenç, Mustafa; Özer, Ali İhsan; İlhan, Soner; Şahin, İsmail

Dosya Tipi Ses

Alıntı [Dijital Kayıt] Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi, Sözlü Tarih Koleksiyonu, Erdal Aykaç [ss:dd:ss] [Erişim Tarihi] [URL]

İlişkili Sözlü Tarih Ögeleri

Berin Uyar 1
Hüseyin Yavuz 1
Kamil Tekin Sürek 1
Gülten Kaya 1

İlişkili Dava Dosyası Ögeleri

Mehmet Ertürk
Devrimci Yol-Ankara
Ekrem Ekşi
Rızgari; Ala Rızgari-Diyarbakır

İlişkili Bellek Nesnesi Ögeleri

Şenal Sarıhan
Hamit Kankılıç
Ülkü Özen
Ayşe Çelen Tekiner