Skip to main content

Koleksiyon Geliştirme Beyanı (Bağış)

 • Koleksiyon Tanımı ve Hedefleri 

Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi bünyesinde oluşturulan koleksiyonların amacı, 12 Eylül 1980 Darbesi dönemine dair fiziksel, dijital ya da dijitize edilmiş olmak üzere çeşitli tür ve formatta belgeleri bir araya getirmek, değişen kullanıcı gereksinimlerine uygun şekilde tanımlamak, uzun erimli saklamak ve mümkün olduğu durumlarda koşulsuz erişime açmaktır. Bellek Müzesi’nin erişilebilir ana koleksiyonu sözlü tanıklıklardan, dava dosyalarından ve darbe sürecinden doğrudan etkilenmiş yahut sürece tanıklık etmiş bireyler tarafından bağışlanan bellek nesnelerinden oluşur. Dijitize edilmiş ve erişime açılmış belgelerin yanı sıra; dava dosyaları, fotoğraflar, dergiler, gazeteler, hizmete özel belgeler ve çeşitli bellek nesnelerinden oluşan fiziki arşiv mevcuttur. Ana koleksiyona dönemin en yaygın hak ihlali olan işkence vakalarını gösteren harita eşlik eder. 

 • Beyanın Amacı

Bellek Müzesi yeni bilgi sunan yahut eldeki bilgiyi doğrulayan; ana koleksiyonun bütünlüğüne, araştırma ve kanıt değerine katkıda bulunan; değişen kullanıcı ihtiyaçları ile bilgi tabanını öngörebilen analog ve dijital belgelerle koleksiyonunu genişletmeyi hedefler. Bu beyan, bireysel ve kurumsal bağışçılara yönelik bir kılavuz niteliği taşımaktadır. 

 • Koleksiyon Geliştirme Kriteri 

Yukarıda bahsi geçen kriterlere uyan belgeler arasından, koleksiyon geliştirme sürecinde öncelik aşağıdaki belgelere verilecektir: 

 • Sözlü tanıklıklar (dijital ve analog formatlarda saklanan kayıtlı tanıklıklar ve bunların transkripsiyonlarının yanı sıra, yeni tanıklıklar için yönlendirmeler)
 • Dava dosyaları
 • Fotoğraflar (kişisel, basın)
 • Görsel-işitsel materyal, ör. poster, afiş, resim, kişisel video, belgesel, basın
 • Basın materyali (gazete, dergi, diğer süreli yayınlar) 
 • Mektuplar 

Ayrıca aşağıdaki belgeleri de kabul etmekteyiz:

 • Efemera 
 • Sanat eserleri

 

Eski medya üzerine not: Bu bölümün başında belirtilen kriterlere uygunluğuna karar verilmesi halinde, Bellek Müzesi tedavülden kalkmış medyada (ör. VHS) bulunan içeriği erişilebilir ve kullanılabilir bir formata dönüştürmeyi kabul eder. 

Aşağıdaki belgeleri kabul etmemekteyiz:

 • Ders kitapları
 • Yayımlanmamış akademik materyal
 • Ana koleksiyonun konu ve zaman kapsamı dışında kalan belgeler 

Analog yazılı ve görsel belgeler arşiv uzmanı tarafından, taşınabilir tarayıcı yoluyla yerinde dijitize edilebilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, bağışçı bağışlamak istediği belgeleri dijitizasyon işlemi için Bellek Müzesi fiziki arşivinde gerekli süre boyunca bırakabilir. Bağışlanmak istenen dijital belgeler yaygın kullanılan, patentsiz formatlarda (ör. PDF) olmalı ve taşınabilir hard disk içerisinde ya da güvenli transfer yoluyla iletilmelidir. Her iki belge türünde de değerlendirme süreci proje koordinatörleri, yasal danışmanlar, arşiv yöneticisi ve IT uzmanı tarafından işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bağışçı belgeyle birlikte hassas içerik bilgisini ve belgeye ilişkin basit veriyi (ör. Zaman, mekan) Bellek Müzesi’ne sağlamak sorumluluğundadır. 

 • Sözleşme

Bellek Müzesi’ne bağışlanan tüm belgeler Müze ve bağışçı tarafından imzalanacak sözleşmelere tabidir. Sözleşmeler kullanıcı ihtiyaçları temel alınarak hazırlanmıştır ve erişim kısıtlamalarının en aza indirgenmesi önem taşır. Bununla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Bellek Müzesi tarafından edinilen dijital kopya üzerinde isim karartma ve benzeri gerekli güvenlik prosedürler izlenecektir. Bağışlanmak istenen belgenin yüksek düzeyde hassas veri içerdiği ve kamunun erişimine karartma yoluyla açılamadığı durumlarda, Bellek Müzesi içeriğe bağlı olarak belgeyi yalnızca saklama amaçlı edinmeyi kabul eder. Bağışçı, KVKK ve benzeri genel yasal kısıtlamaların yanı sıra, özel kısıtlama talep etme hakkına sahiptir. Bkz. Erişim Politikası

 

 • Koleksiyon Tanımı ve Hedefleri 

Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi bünyesinde oluşturulan koleksiyonların amacı, 12 Eylül 1980 Darbesi dönemine dair fiziksel, dijital ya da dijitize edilmiş olmak üzere çeşitli tür ve formatta belgeleri bir araya getirmek, değişen kullanıcı gereksinimlerine uygun şekilde tanımlamak, uzun erimli saklamak ve mümkün olduğu durumlarda koşulsuz erişime açmaktır. Bellek Müzesi’nin erişilebilir ana koleksiyonu sözlü tanıklıklardan, dava dosyalarından ve darbe sürecinden doğrudan etkilenmiş yahut sürece tanıklık etmiş bireyler tarafından bağışlanan bellek nesnelerinden oluşur. Dijitize edilmiş ve erişime açılmış belgelerin yanı sıra; dava dosyaları, fotoğraflar, dergiler, gazeteler, hizmete özel belgeler ve çeşitli bellek nesnelerinden oluşan fiziki arşiv mevcuttur. Ana koleksiyona dönemin en yaygın hak ihlali olan işkence vakalarını gösteren harita eşlik eder. 

 • Beyanın Amacı

Bellek Müzesi yeni bilgi sunan yahut eldeki bilgiyi doğrulayan; ana koleksiyonun bütünlüğüne, araştırma ve kanıt değerine katkıda bulunan; değişen kullanıcı ihtiyaçları ile bilgi tabanını öngörebilen analog ve dijital belgelerle koleksiyonunu genişletmeyi hedefler. Bu beyan, bireysel ve kurumsal bağışçılara yönelik bir kılavuz niteliği taşımaktadır. 

 • Koleksiyon Geliştirme Kriteri 

Yukarıda bahsi geçen kriterlere uyan belgeler arasından, koleksiyon geliştirme sürecinde öncelik aşağıdaki belgelere verilecektir: 

 • Sözlü tanıklıklar (dijital ve analog formatlarda saklanan kayıtlı tanıklıklar ve bunların transkripsiyonlarının yanı sıra, yeni tanıklıklar için yönlendirmeler)
 • Dava dosyaları
 • Fotoğraflar (kişisel, basın)
 • Görsel-işitsel materyal, ör. poster, afiş, resim, kişisel video, belgesel, basın
 • Basın materyali (gazete, dergi, diğer süreli yayınlar) 
 • Mektuplar 

Ayrıca aşağıdaki belgeleri de kabul etmekteyiz:

 • Efemera 
 • Sanat eserleri

 

Eski medya üzerine not: Bu bölümün başında belirtilen kriterlere uygunluğuna karar verilmesi halinde, Bellek Müzesi tedavülden kalkmış medyada (ör. VHS) bulunan içeriği erişilebilir ve kullanılabilir bir formata dönüştürmeyi kabul eder. 

Aşağıdaki belgeleri kabul etmemekteyiz:

 • Ders kitapları
 • Yayımlanmamış akademik materyal
 • Ana koleksiyonun konu ve zaman kapsamı dışında kalan belgeler 

Analog yazılı ve görsel belgeler arşiv uzmanı tarafından, taşınabilir tarayıcı yoluyla yerinde dijitize edilebilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, bağışçı bağışlamak istediği belgeleri dijitizasyon işlemi için Bellek Müzesi fiziki arşivinde gerekli süre boyunca bırakabilir. Bağışlanmak istenen dijital belgeler yaygın kullanılan, patentsiz formatlarda (ör. PDF) olmalı ve taşınabilir hard disk içerisinde ya da güvenli transfer yoluyla iletilmelidir. Her iki belge türünde de değerlendirme süreci proje koordinatörleri, yasal danışmanlar, arşiv yöneticisi ve IT uzmanı tarafından işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bağışçı belgeyle birlikte hassas içerik bilgisini ve belgeye ilişkin basit veriyi (ör. Zaman, mekan) Bellek Müzesi’ne sağlamak sorumluluğundadır. 

 • Sözleşme

Bellek Müzesi’ne bağışlanan tüm belgeler Müze ve bağışçı tarafından imzalanacak sözleşmelere tabidir. Sözleşmeler kullanıcı ihtiyaçları temel alınarak hazırlanmıştır ve erişim kısıtlamalarının en aza indirgenmesi önem taşır. Bununla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Bellek Müzesi tarafından edinilen dijital kopya üzerinde isim karartma ve benzeri gerekli güvenlik prosedürler izlenecektir. Bağışlanmak istenen belgenin yüksek düzeyde hassas veri içerdiği ve kamunun erişimine karartma yoluyla açılamadığı durumlarda, Bellek Müzesi içeriğe bağlı olarak belgeyi yalnızca saklama amaçlı edinmeyi kabul eder. Bağışçı, KVKK ve benzeri genel yasal kısıtlamaların yanı sıra, özel kısıtlama talep etme hakkına sahiptir. Bkz. Erişim Politikası