Skip to main content

Bellek Nesneleri Metodolojisi

Bellek Nesneleri Koleksiyonu, 12 Eylül Askeri Darbesi’ni öncesi ve sonrasıyla bir süreç olarak anlamanın ve bu nüanslı anlama çabasından süzülen bütünlüklü anlatının önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu geniş koleksiyonda fotoğraflar, mektuplar, kartpostallar, yazılı notlar, çizimler/resimler, çeşitli objeler ve efemeralar (ephemera) zaman, mekân, hatıra ve bıraktığı ize dair pek çok öznel ve/veya dönemin karakteristiğini taşıma niteliğiyle döneme ışık tutarlar.

Koleksiyonda kaynağı belli olan bellek nesneleri bağışçının ismi altında, kaynağı bilinmeyenler ise anonim bellek nesneleri adı altında sınıflanırlar.

Bu bellek nesneleri sayesinde kişinin/kuşağın neleri saklayıp biriktirdiği, biriktirebildiği ve/veya biriktiremediği bilgisi üzerinden hem dönemin dinamiklerini hem de öznenin geçmiş(iy)le kurduğu bağı görmek ve kavramak mümkün olabilmektedir.

Bu nesneler aynı zamanda kolektif olanla kişisel olan arasındaki akışı/geçişkenliği gözlemek bağlamında da özgün bir yere sahiptir. Cuntanın izini ve şiddetini sürmek kadar örgütlenmenin ve dayanışmanın bilgisini de bu nesneler üzerinden okumak olası görünüyor.

Bellek nesneleri koleksiyonu iki ayrı kanaldan oluşturulmaktadır. Bir yandan müzenin sözlü tarih koleksiyonuna katkı sunan kimi görüşmecilerin paylaşmak istedikleri bellek nesneleri koleksiyona katılırken diğer yandan kişisel arşivinde döneme ait bellek nesneleri olan kişilerle iletişime geçilerek bu nesneler bağışçının rızası alınarak koleksiyona katılmaktadır.

Bellek nesnelerinin dijital kaydı alınırken dünya arşivleme standartları gözetilmektedir. Bellek nesnelerinin temini, belli bir düzende istiflenmesi, dijital ortama aktarılması aşamasında öncelikli kriter tüm bu işlemlerin güvenlikli ortamda yapılıyor olmasıdır. Hassas ve titiz bir çalışma sonucu bu nesneler fotoğraflanmakta, taranmaya uygun materyal dijital ortama aktarılmakta ve bağışçıya teslim alındığı düzende geri teslim edilmektedir.

Dijital aktarım gerçekleştikten sonra her bir bellek nesnesi bağışçının ismiyle oluşturulan seri altında koleksiyona/sisteme işlenmektedir. Diğer koleksiyonlardan farklı olarak bellek nesneleri koleksiyonları belge seviyesinde değil, seri seviyesinde oluşturulmuş bir metaveri şemasına göre işlenmekte ve kullanıcıya bir galeri şeklinde sunulmaktadır. Yine diğer koleksiyonlardan farklı olarak kimi bellek nesnesi serisinin kullanımı bağışçının isteği doğrultusunda kısıtlanmıştır. Erişilebilirlik ölçüsünde koleksiyonun her bir bileşeni oluşturulan metaveri üzerinden müzenin diğer koleksiyonları ile de ilişkilendirilmiştir.

Bellek Nesneleri Koleksiyonu, 12 Eylül Askeri Darbesi’ni öncesi ve sonrasıyla bir süreç olarak anlamanın ve bu nüanslı anlama çabasından süzülen bütünlüklü anlatının önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu geniş koleksiyonda fotoğraflar, mektuplar, kartpostallar, yazılı notlar, çizimler/resimler, çeşitli objeler ve efemeralar (ephemera) zaman, mekân, hatıra ve bıraktığı ize dair pek çok öznel ve/veya dönemin karakteristiğini taşıma niteliğiyle döneme ışık tutarlar.

Koleksiyonda kaynağı belli olan bellek nesneleri bağışçının ismi altında, kaynağı bilinmeyenler ise anonim bellek nesneleri adı altında sınıflanırlar.

Bu bellek nesneleri sayesinde kişinin/kuşağın neleri saklayıp biriktirdiği, biriktirebildiği ve/veya biriktiremediği bilgisi üzerinden hem dönemin dinamiklerini hem de öznenin geçmiş(iy)le kurduğu bağı görmek ve kavramak mümkün olabilmektedir.

Bu nesneler aynı zamanda kolektif olanla kişisel olan arasındaki akışı/geçişkenliği gözlemek bağlamında da özgün bir yere sahiptir. Cuntanın izini ve şiddetini sürmek kadar örgütlenmenin ve dayanışmanın bilgisini de bu nesneler üzerinden okumak olası görünüyor.

Bellek nesneleri koleksiyonu iki ayrı kanaldan oluşturulmaktadır. Bir yandan müzenin sözlü tarih koleksiyonuna katkı sunan kimi görüşmecilerin paylaşmak istedikleri bellek nesneleri koleksiyona katılırken diğer yandan kişisel arşivinde döneme ait bellek nesneleri olan kişilerle iletişime geçilerek bu nesneler bağışçının rızası alınarak koleksiyona katılmaktadır.

Bellek nesnelerinin dijital kaydı alınırken dünya arşivleme standartları gözetilmektedir. Bellek nesnelerinin temini, belli bir düzende istiflenmesi, dijital ortama aktarılması aşamasında öncelikli kriter tüm bu işlemlerin güvenlikli ortamda yapılıyor olmasıdır. Hassas ve titiz bir çalışma sonucu bu nesneler fotoğraflanmakta, taranmaya uygun materyal dijital ortama aktarılmakta ve bağışçıya teslim alındığı düzende geri teslim edilmektedir.

Dijital aktarım gerçekleştikten sonra her bir bellek nesnesi bağışçının ismiyle oluşturulan seri altında koleksiyona/sisteme işlenmektedir. Diğer koleksiyonlardan farklı olarak bellek nesneleri koleksiyonları belge seviyesinde değil, seri seviyesinde oluşturulmuş bir metaveri şemasına göre işlenmekte ve kullanıcıya bir galeri şeklinde sunulmaktadır. Yine diğer koleksiyonlardan farklı olarak kimi bellek nesnesi serisinin kullanımı bağışçının isteği doğrultusunda kısıtlanmıştır. Erişilebilirlik ölçüsünde koleksiyonun her bir bileşeni oluşturulan metaveri üzerinden müzenin diğer koleksiyonları ile de ilişkilendirilmiştir.